Bidang Perkeretaapian

Tugas, Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Perkeretaapian

Bidang Perkeretaapian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan  urusan pemerintahan  bidang perhubungan aspek perkeretaapian, meliputi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian, sarana prasarana perkeretaapian, keselamatan perkeretaapian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perkeretaapian mempunyai fungsi:

 • penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan bidang perkeretaapian;
 • penyelenggaraan perkeretaapian meliputi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian, sarana prasarana perkeretaapian, keselamatan perkeretaapian;
 • penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 • penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Perkeretaapian :

 • menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perkeretaapian;
 • menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan perkeretaapian;
 • menyelenggaakan pengkajian bahan seksi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian;
 • menyelenggarakan pengkajian bahan seksi sarana prasarana perkeretaapian;
 • menyelenggarakan pengkajian bahan seksi keselamatan perkeretaapian;
 • menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan perkeretaapian;
 • membantu Kepala Dinas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang perkeretaapian;
 • membantu Kepala Dinas menyelengarakan verifikasi dan mengkaji bahan rekomendasi terhadap permohonan bantuan keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di bidang perkeretaapian;
 • menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 • menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perkeretaapian; dan
 • menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perkeretaapian, membawahkan:

 • Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian;
 • Seksi Sarana Prasarana Perkeretaapian;
 • Seksi Keselamatan Perkeretaapian.

Kepala Bidang Perkeretaapian : 

       Alamat

(000) 000-0000

Monday-Friday: 8am – 5pm
dishub@pandeglangkab.go.id

Sukamanah, Kec. Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten 42252